Przykład: Zobacz, jak Santander Consumer Bank korzysta z modułu klienta

Santander Consumer Bank korzysta z usług zewnętrznych konsultantów w celu uzyskania dostępu do specjalistów na rynku, na którym trudno jest znaleźć odpowiednich kandydatów. Zapewnia im to elastyczność, zarówno jeśli chodzi o pracowników, jak i poszukiwane kompetencje.

W przypadku korzystania z usług konsultantów, począwszy od pracowników zatrudnionych lokalnie, a skończywszy na konsultantach pracujących z centrów nearshoringowych, ważny jest nie tylko pełen wgląd we wszystkie ich działania, ale także możliwość zwrócenia się o nowych konsultantów i przedłużenia istniejących kontraktów. Właśnie z tego powodu firma Santander doceniła użyteczność Modułu Klienta.

Moduł klienta sprawia, że Santander ma pełną przejrzystość i kontrolę nad współpracą z konsultantami. Dzięki niemu można monitorować i nadzorować efektywność pracy swoich konsultantów, ich wyniki i wydatki. Co więcej, to darmowe narzędzie znacznie usprawnia proces składania wniosków o nowych konsultantów, jak również ułatwia i przyspiesza przedłużanie istniejących kontraktów.

POWIĄZNE