Przykład: DPOrganizer i niezbędna elastyczność dla startupów

DPOrganizer dostarcza rozwiązanie typu SaaS (ang. Software-as-a-Service; oprogramowanie jako usługa), które pomaga firmom w zarządzaniu przetwarzaniem danych osobowych, zapewniając przy tym całkowitą zgodność z RODO.

Możliwość elastycznego skalowania w zależności od indywidualnych potrzeb ma kluczowe znaczenie dla startupów, takich jak DPOrganizer. A ponieważ ze względu na wysoki popyt i niską podaż, firma miała trudności ze znalezieniem odpowiednich programistów, dla DPOrganizer nearshoring był optymalnym rozwiązaniem.

W ciągu zaledwie miesiąca, DPOrganizer był gotowy do uruchomienia. Firma ProData Consult zajęła się całą organizacją, a co więcej, wyszukiwaniem i rekrutacją niezbędnych programistów, aby utrzymać projekty i dostawy DPOrganizer na właściwym torze. Ogólnie rzecz biorąc, DPOrganizer zapamięta ten proces jako stosunkowo łatwy i prosty w realizacji.

DPOrganizer szybko zdał sobie sprawę z ogromnego potencjału Polski jako destynacji nearshoringowej. Specjaliści IT z tego kraju są bardzo dobrze wykwalifikowani, a jednocześnie są bardzo zaangażowani i dumni ze swojej pracy. A to oznacza, że dostarczają więcej, niż można by się spodziewać.

POWIĄZNE